Warsztaty „Scenariusze urazowe”

5-godzinne warsztaty edukacyjne przeznaczone wyłącznie dla personelu medycznego. Podczas warsztatów uczestnicy biorą udział w symulacjach medycznych dotyczących pacjentów z obrażeniami ciała.

Uwaga! Przed uczestnictwem w szkoleniu zalecany odbycie warsztatów „Procedury urazowe”

Uczestnikom przysługuje 5 punktów edukacyjnych.

Cena szkolenia bez VAT: 150,00 zł

Podziel się

Nasze szkolenia

Warsztaty T.R.A.U.M.A.

Postępowanie przedszpitalne w obrażeniach ciała – update – 8-godzinne warsztaty edukacyjne przeznaczone są dla personelu medycznego. Tematyka obejmuje postępowanie z…

Podstawowy kurs pierwszej pomocy

5-godzinne szkolenie przeznaczone dla osób nieposiadających wykształcenia medycznego. Uczestnicy szkolenia w trakcie zajęć poznają podstawowe zabiegi ratujące życie (resuscytacja krążeniowo-oddechowa,…