Nasze szkolenia

Witaj! Jeśli chcesz nauczyć się jak ratować ludzkie życie zapraszamy Cię na nasze kursy i szkolenia. Mamy bogate doświadczenie dydaktyczne – działy nieprzerwanie od 1973 roku. Prowadzimy szkolenia dla osób nieposiadających wykształcenia medycznego jak i dla ratowników medycznych, lekarzy oraz pielęgniarek. Jeśli jesteś zainteresowany współpracą zapoznaj się z naszą ofertą.

Kurs doskonalący dla ratowników medycznych

Kurs doskonalący za 120 pkt , organizator Szkoła Ratownictwa WSRM, miejsce kursu Łódź ul.Warecka 2. Cena szkolenia dla pracowników WSRM…

Warsztaty ”Ratunkowa dekompresja klatki piersiowej”

8 – godzinne warsztaty edukacyjne przeznaczone wyłącznie dla personelu medycznego.Tematyka obejmuje  rozpoznanie  odmy prężnej, sposoby ratunkowej dekompresji klatki piersiowej ,zabezpieczenie…

Warsztaty ”Respirator – to łatwe”

6 – godzinne warsztaty edukacyjne przeznaczone wyłącznie dla personelu medycznego. Tematyka obejmuje przedszpitalne wykorzystanie respiratora,podstawy wentylacji mechanicznej,wykorzystanie CPAP,podstawy kapnometrii i…

Warsztaty ”Tamowanie krwotoków”

8- godzinne warsztaty edukacyjne przeznaczone wyłącznie dla personelu medycznego. Tematyka obejmuje packing ran drążących,zabezpieczenie rozległych ran tułowia, kończyn, szyi,zastosowanie opatrunków…

Warsztaty ”NZK w ambulansie(logistyka medycznych czynności ratunkowych na małej przestrzeni”

5- godzinne warsztaty edukacyjne przeznaczone wyłącznie dla personelu medycznego. Tematyka obejmuje ćwiczenia logistyki i komunikacji zespołowej w postępowaniu z pacjentem…

Warsztaty ”Poród nagły w ZRM”

6- godzinne warsztaty edukacyjne przeznaczone wyłącznie dla personelu medycznego. Tematyka obejmuje przyjmowanie porodu w warunkach przedszpitalnych, stany zagrożenia życia u…

Warsztaty ”Sytuacje szczególne w NZK”

5- godzinne warsztaty edukacyjne przeznaczone wyłącznie dla personelu medycznego. Tematyka obejmuje omówienie algorytmu resuscytacji krążeniowo-oddechowej w przypadku : zaburzeń elektrolitowych,…

Warsztaty ”Udrażnianie dróg oddechowych i tlenoterapia”

5- godzinne warsztaty edukacyjne przeznaczone wyłącznie dla personelu medycznego. Tematyka obejmuje bezprzyrządowe udrażnianie dróg oddechowych,przyrządowego udrażniania dróg oddechowych z użyciem…

Warsztaty ”Triage – ćwiczenia segregacji poszkodowanych”

5- godzinne warsztaty edukacyjne przeznaczone wyłącznie dla personelu medycznego. Tematyka obejmuje  zasady segregacji systemem START i JUMPSTART w warunkach zdarzenia…

Warsztaty ”KAM – zarządzanie w przypadku zdarzenia masowego”

5- godzinne warsztaty edukacyjne przeznaczone wyłącznie dla personelu medycznego. Tematyka obejmuje postępowanie w przypadku zdarzeń z dużą ilością poszkodowanych,zarządzanie na…

Warsztaty ”Toksykologia”

5- godzinne warsztaty edukacyjne przeznaczone wyłącznie dla personelu medycznego. Tematyka obejmuje rozpoznanie toksydromów na poziomie ZRM i SOR,specyficzne odtrutki,postępowanie objawowe…

Warsztaty ”Work life balance versus wypalenie zawodowe ratownika medycznego”

5 – godzinne warsztaty edukacyjne przeznaczone wyłącznie dla personelu medycznego.Tematyka obejmuje działania profilaktyczne i promujące zdrowie psychiczne pracowników ochrony zdrowia…

Warsztaty „USG dla ZRM”

5 – godzinne warsztaty edukacyjne przeznaczone wyłącznie dla personelu medycznego.Tematyka obejmuje zastosowanie przenośnych aparatów USG w praktyce ZRM. Uczestnikom przysługuje…

Warsztaty „Praca z pacjentem doświadczającym przemocy domowej, portret psychologiczny sprawcy przemocy, pomoc osobom poszkodowanym”

5 – godzinne warsztaty edukacyjne przeznaczone wyłącznie dla personelu medycznego.Tematyka obejmuje rozpoznanie śladów po przemocy domowej,sposoby reagowania i pomocy,tworzenie dokumentacji…

Warsztaty „Farmakoterapia praktycznie”

Warsztaty szkoleniowe w styczniu, 1 pkt.edukacyjny za 45 min szkolenia, po zakwalifikowaniu się na szkolenie uczestnik otrzyma emaila z potwierdzeniem…

Warsztaty T.R.A.U.M.A.

Postępowanie przedszpitalne w obrażeniach ciała – update – 8-godzinne warsztaty edukacyjne przeznaczone są dla personelu medycznego. Tematyka obejmuje postępowanie z…

Podstawowy kurs pierwszej pomocy

5-godzinne szkolenie przeznaczone dla osób nieposiadających wykształcenia medycznego. Uczestnicy szkolenia w trakcie zajęć poznają podstawowe zabiegi ratujące życie (resuscytacja krążeniowo-oddechowa,…

Zaawansowany kurs pierwszej pomocy

Dwudniowe szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy podczas, którego poznasz podstawowe zabiegi ratujące życie (resuscytacja krążeniowo-oddechowa, automatyczna defibrylacja zewnętrzna, postępowanie…

Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy

66-godzinny kurs zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy zakończony…

Recertyfikacja kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy

Szkolenie przeznaczone wyłącznie dla członków organizacji i instytucji wpisanych do Rejestru Jednostek Współpracujących z Systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego tj. członków…

Warsztaty „Badanie dziecka”

5-godzinne warsztaty edukacyjne przeznaczone wyłącznie dla personelu medycznego. Ich celem jest przygotowanie lekarzy, ratowników medycznych i pielęgniarek systemu do oceny…

Warsztaty „Stany zagrożenia życia u dzieci”

5-godzinne warsztaty edukacyjne przeznaczone wyłącznie dla personelu medycznego. Ich celem jest przygotowanie personelu medycznego do rozpoznania i postępowania w przypadku…

Warsztaty „RKO dziecka”

5-godzinne warsztaty edukacyjne przeznaczone wyłącznie dla personelu medycznego. Celem warsztatów jest przygotowanie personelu medycznego do prowadzenia resuscytacji pacjenta pediatrycznego zgodnie…

Warsztaty „Urazy u dzieci”

5-godzinne warsztaty edukacyjne przeznaczone wyłącznie dla personelu medycznego. Celem warsztatów jest przygotowanie personelu medycznego do postępowania w obrażeniach ciała u…

Warsztaty „Tachy i bradyarytmie”

6 – godzinne warsztaty edukacyjne przeznaczone wyłącznie dla personelu medycznego. Tematyka obejmuje rozpoznanie tachy i bradyarytmii , leczenie farmakologiczne, wskazania…

Warsztaty „Dorosły w stanie zagrożenia życia”

5-godzinne warsztaty edukacyjne przeznaczone wyłącznie dla personelu medycznego. Celem warsztatów jest przygotowanie personelu medycznego do rozpoznania i postępowania w wybranych…

Warsztaty „Badanie urazowe”

5-godzinne warsztaty edukacyjne przeznaczone wyłącznie dla personelu medycznego. Celem warsztatów jest przygotowanie personelu medycznego do oceny pacjenta z obrażeniami ciała….

Warsztaty „Procedury urazowe”

5-godzinne warsztaty edukacyjne przeznaczone wyłącznie dla personelu medycznego. Celem warsztatów jest przygotowanie personelu medycznego do postępowania z pacjentami urazowymi. Szkolenie…

Warsztaty „Scenariusze urazowe”

5-godzinne warsztaty edukacyjne przeznaczone wyłącznie dla personelu medycznego. Podczas warsztatów uczestnicy biorą udział w symulacjach medycznych dotyczących pacjentów z obrażeniami…

Warsztaty „Pacjent psychiatryczny i samobójczy pod opieką ZRM”

5-godzinne warsztaty edukacyjne przeznaczone wyłącznie dla personelu medycznego. Celem warsztatów jest przygotowanie personelu medycznego do udzielania medycznych czynności ratunkowych osobom…

Warsztaty „Psychologiczne wsparcie poszkodowanych”

5-godzinne warsztaty edukacyjne przeznaczone wyłącznie dla personelu medycznego. Celem warsztatów jest przygotowanie personelu medycznego do psychologicznego wsparcia osób poszkodowanych oraz…

Warsztaty „Wkłucia doszpikowe”

5-godzinne warsztaty edukacyjne przeznaczone wyłącznie dla personelu medycznego. Celem warsztatów jest przygotowanie personelu medycznego do uzyskiwania dostępów doszpikowych u osób…

Aktualności Szkoły

Galeria szkoleń