Warsztaty „Stany zagrożenia życia u dzieci”

5-godzinne warsztaty edukacyjne przeznaczone wyłącznie dla personelu medycznego. Ich celem jest przygotowanie personelu medycznego do rozpoznania i postępowania w przypadku niewydolności oddechowej oraz niewydolności krążenia u pacjenta pediatrycznego.

Uwaga! Przed uczestnictwem w szkoleniu zalecamy odbycie warsztatów „Badanie dziecka”.

Uczestnikom przysługuje 5 punktów edukacyjnych.

Cena szkolenia bez VAT: 150,00 zł

Podziel się

Nasze szkolenia

Warsztaty T.R.A.U.M.A.

Postępowanie przedszpitalne w obrażeniach ciała – update – 8-godzinne warsztaty edukacyjne przeznaczone są dla personelu medycznego. Tematyka obejmuje postępowanie z…

Podstawowy kurs pierwszej pomocy

5-godzinne szkolenie przeznaczone dla osób nieposiadających wykształcenia medycznego. Uczestnicy szkolenia w trakcie zajęć poznają podstawowe zabiegi ratujące życie (resuscytacja krążeniowo-oddechowa,…