Warsztaty ”KAM – zarządzanie w przypadku zdarzenia masowego”

5- godzinne warsztaty edukacyjne przeznaczone wyłącznie dla personelu medycznego. Tematyka obejmuje postępowanie w przypadku zdarzeń z dużą ilością poszkodowanych,zarządzanie na miejscu zdarzenia przez Kierującego Akcją Medyczną,łączność z Dyspozytornią Medyczną i innymi służbami,wyznaczenie stref dla poszkodowanych,logistykę transportową poszkodowanych.

Ćwiczenia na makietach.

Uczestnikom przysługuje 5 punktów edukacyjnych.

Cena warsztatu  150 zł

Podziel się

Nasze szkolenia

Warsztaty T.R.A.U.M.A.

Postępowanie przedszpitalne w obrażeniach ciała – update – 8-godzinne warsztaty edukacyjne przeznaczone są dla personelu medycznego. Tematyka obejmuje postępowanie z…

Podstawowy kurs pierwszej pomocy

5-godzinne szkolenie przeznaczone dla osób nieposiadających wykształcenia medycznego. Uczestnicy szkolenia w trakcie zajęć poznają podstawowe zabiegi ratujące życie (resuscytacja krążeniowo-oddechowa,…