Warsztaty „Tachy i bradyarytmie”

6 – godzinne warsztaty edukacyjne przeznaczone wyłącznie dla personelu medycznego. Tematyka obejmuje rozpoznanie tachy i bradyarytmii , leczenie farmakologiczne, wskazania i wykonanie kardiowersji elektrycznej i kardiostymulacji  przezskórnej u pacjentów z zaburzeniami  rytmu serca.Ćwiczenia na scenariuszach klinicznych.

Uczestnikom przysługuje 6 punktów edukacyjnych.

Cena szkolenia bez VAT: 150,00 zł

Podziel się

Nasze szkolenia

Warsztaty T.R.A.U.M.A.

Postępowanie przedszpitalne w obrażeniach ciała – update – 8-godzinne warsztaty edukacyjne przeznaczone są dla personelu medycznego. Tematyka obejmuje postępowanie z…

Podstawowy kurs pierwszej pomocy

5-godzinne szkolenie przeznaczone dla osób nieposiadających wykształcenia medycznego. Uczestnicy szkolenia w trakcie zajęć poznają podstawowe zabiegi ratujące życie (resuscytacja krążeniowo-oddechowa,…